Thầy trò Mai Đức Chung cảm động nhận thực phẩm từ CĐV