Chủ tịch AFC gửi thư chúc mừng bóng đá Việt Nam trước Đại hội VFF khóa 9